Projekty z Unii Europejskiej

Projekty realizowane z funduszy Unii Europejskiej

Nowoczesne multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu pt. ”Nowoczesne, Multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna”.

 

W dniu 10.07.2020 r. Wójt Gminy Korycin podpisał z Marszałkiem Województwa Podlaskiego umowę na dofinansowanie projektu pt. ”Nowoczesne, Multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna” w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Projekt realizowany będzie w Parku Kulturowym Korycin – Milewszczyzna i przewiduje szereg nowych atrakcji kulturowych opartych na wirtualnej rzeczywistości, interaktywnych rozrywkach, nowoczesnych ekspozycjach.

W ramach projektu planuje się wykonanie zabudowy otwartej części wiaty edukacyjnej, w formie żaluzji lub przesuwanych paneli, która będzie miała na celu zabezpieczenie obiektu oraz wystaw tematycznych i ekspozycji przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Zostaną także zakupione okulary wirtualnej rzeczywistości VR, aplikacja VR, która składać się będzie z wirtualnej wycieczki panoramami terenów grodziska, ziemi korycińskiej.

Zakupione zostaną również filmy, dzięki którym możliwe będzie oglądanie przedstawianych obrazów oraz pakiet pytań pozwalających na stworzenie losowych niepowtarzających się zestawów do gry dot. wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historycznym. Planuje się również zakup aplikacji do kiosku multimedialnego o wojach, uzbrojeniu oraz dawnym życiu Słowian oraz zestaw przewodnicki, który umożliwi niezależne obsługiwanie 2 grup przez 2 przewodników.

Zwiedzający będą mogli aktywnie uczestniczyć w procesie poznawczym oraz zdobywać nową wiedzę historyczną.

 

TURYŚCI W PARKU KULTUROWYM KORYCIN-MILEWSZCZYZNA

 

17 lipca br. w Gminie Korycin gościliśmy przez 3 dni uczestników 62 Ogólnopolskiego wysokokwalifikowanego rajdu pieszego OWRP Podlasie 2021. Turyści, piesi w tym przodownicy turystyki pieszej PTTK z całej Polski przez 2 tygodnie wędrują po całym województwie podlaskim. Cała trasa to 260 km.

Turyści zwiedzali Park Kulturowy Korycin Milewszczyzna, po którym oprowadził Wójt Gminy Korycin Mirosław Lech. Do bezpośredniego komunikowania się z wieloma turystami posłużył bezprzewodowy zestaw przewodniczy, który umożliwił niezależne obsługiwanie 2 grup po 25 osób przez dwóch przewodników.

Oprócz krajoznawczego spaceru, odbył się pokaz tkania tkaniny dwuosnowowej przez naszą lokalną artystkę – Agnieszkę Iwanicką. Natomiast Dom Gościnny Dzięciołówka przygotował lokalne smakołyki oraz rękodzieła swoich podopiecznych.

LEKCJA HISTORII PT. “WOLNA I NIEPODLEGŁA POLSKA”

Odbyła się dwudniowa, nietypowa lekcja historii „Wolna i Niepodległa Polska” zorganizowana wspólnie ze Szkołą Podstawową w Korycinie.

Podczas lekcji uczniowie zapoznali się z wystawą, która prezentowała „Kształtowanie się granic RP po 1918 roku”.

Kolejnym etapem lekcji był film 3D, oglądany w okularach wirtualnej rzeczywistości (VR), zakupionych w ramach projektu pt. “Nowoczesne Multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna” z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego  Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Treści edukacyjne były przedstawione w taki sposób, aby jak najdłużej utrwaliły się w pamięci oglądających. Oglądając film staliśmy się uczestnikami filmu i byliśmy w centrum wydarzeń.

Następnie wyświetlono fragment profesorskiej, historycznej „Jaka Polska? Rozmowy Ojców Niepodległości”. Sześciu historyków badających dzieje najnowsze zaprezentowali sześciu Ojców Niepodległości -Paderewskiego, Piłsudskiego, Dmowskiego, Daszyńskiego, Korfantego, Witosa. Rozmawiali o poglądach, programach i pomysłach na niepodległą Polskę sprzed 100 lat.

Ponadto przygotowano retro karty pracy, gry i zabawy. Lekcje zostały przygotowane dla uczniów VII i VIII klas Szkoły Podstawowej w Korycinie. Udział wzięło 49 uczniów z dwóch ww. klas. W okularach VR został wyświetlony również film pt. “Wiktoria 1918”.

Dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Panu Kazimierzowi Szubździe za współorganizację.

Lekcja została zorganizowana przy współpracy z Biurem Programu Niepodległa.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PT. ”NOWOCZESNE, MULTIMEDIALNE EKSPOZYCJE PARKU KULTUROWEGO KORYCIN-MILEWSZCZYZNA”

Zakończyła się realizacja Projektu  pt. ”Nowoczesne,  Multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna” z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego  Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

W wyniku realizacji ww. projektu, Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna  zyskał na atrakcyjności dzięki  nowemu wyposażeniu, które pokazuje  wirtualną rzeczywistość,  umożliwia interaktywne rozrywki i naukę historii.

Projekt obejmował:

– zakup okularów wirtualnej rzeczywistości VR,

–  zakup aplikacji VR , która składa się z: wirtualnej wycieczki  z panoramami terenów grodziska, ziemi korycińskiej, 2 filmów 360o, dzięki którym możliwe jest oglądanie dookólne przedstawianych obrazów, pakiet pytań pozwalających na stworzenie losowych  niepowtarzających się zestawów do gry, QUIZ wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historycznym,  dzięki któremu zwiedzający mogą aktywnie uczestniczyć w procesie poznawczym i  zdobywać nową wiedze, czy też rywalizować w grupie,

– zakup aplikacji do kiosku multimedialnego o wojach, uzbrojeniu oraz dawnym życiu Słowian,

– zakup bezprzewodowego zestawu przewodnickiego, który umożliwia niezależne obsługiwanie 2 grup po 25 osób przez dwóch przewodników,

– zakup prezentacji multimedialnej o życiu dworskim oraz dawnych tradycjach i zwyczajach,

– zakup i montaż żaluzji zabezpieczającej otwartą część wiaty.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów  do korzystania z nowych atrakcji Parku Kulturowego Korycin – Milewszczyzna.