Historia

Po wielu latach przygotowań i badań archeologicznych, pod koniec 2018 roku powstał Park Kulturowy Korycin Milewszczyzna.

W wyniku badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2014 i 2017 odkryto i udokumentowano pozostałości dwóch fos, wału środkowego i wewnętrznego. Zachowały się ślady spalonych słupów, belek i osmalone kamienie będące pozostałością pożaru. Gród, wybudowany przez Mazowszan w połowie X wieku, został spalony w wieku XI. Po odbudowie użytkowany był do wieku XII. Teren ten nie utracił walorów obronnych w XVI-XVII wieku, kiedy to wzgórze dawnego grodu prawdopodobnie wykorzystywane było jako strażnica. Na majdanie grodziska odsłonięto fundamenty nowożytnych budynków: młyna z XIX wieku oraz dworu z przełomu XIX i XX wieku. Teren ten był użytkowany we wczesnych fazach epoki brązu (około 2300-1300 p.n.e.). Na majdanie znaleziono narzędzia krzemienne kultury niemeńskiej oraz pozostałości cmentarzyska ciałopalnego ludności kultury trzcinieckiej.